Avatar熊查

0810

給民主派支持者/黃絲帶的一段話 – 請你為香港未來投本土派一票

相信睇緊依篇文嘅你,都係支持民主且對港共政權不滿,希望今次能選出個代議士改變香港,改善政府施政。而今屆候選人中所謂反建制嘅 力量又分為兩派,1。泛民主派 2。本土派,我希望透過下文試解釋為何2更加值得支持。 於我而言,相比之下,最值得支持本 … [繼續閱讀]

1253

溫和本土派 看青年新政死穴

當今網絡上,有唔少人同組織都批評青年新政,本文就想抽當中幾個爭議點試談青政,我認為青政最最最大問題唔係以下爭議點嘅內容,反而係當佢地面對所謂爭議後所作出嘅反應 – 好少正面回應,一味靠縮同博大霧輕輕帶過。而以下所舉例子純係想帶出我嘅論點,絕 … [繼續閱讀]