Avatar呀將

12248075 1087343231310445 5645921471888217080 o

選舉前後

每次臨近選舉,行街見到D選舉候選人落力拉票嘅時候,我都會第一秒諗起一張經典嘅選舉前後貓貓圖 選之前乜都得,當選後就賣你甩,又一香港常態⋯⋯ 呀將土生土長香港窮拎一名,鐘意寫寫畫畫。 貧友堆、一個墟!專頁, 朝月軒專頁

10644443 880356125342491 2447264318875389942 o

打甂爐

天氣一涼少少就好想去打邊爐⋯ 聽講話今個禮拜四會轉涼,一於就去打先! 啱睇嘅請俾讚+分享出去! 順便再嚟專頁俾個讚吖老友! 呀將土生土長香港窮拎一名,鐘意寫寫畫畫。 貧友堆、一個墟!專頁, 朝月軒專頁