Avatar人廚子

image1

講真真是小小、區區一億元,我覺得真是其實不多

暨南大學副董事長暨澳門特別行政區行政長官暨澳門基金會信託委員會主席崔世安先生喺呢個禮拜成為咗澳門人最關心嘅人。簡單嚟講崔世安批准咗崔世安審定嘅捐畀崔世安的一億元。好複雜?一啲都唔複雜,因為「澳門一路以嚟都係咁」。 香港同澳門嘅政制有一樣好大 … [繼續閱讀]

95521462388209781

一個直播叫企跳的人跳下去的城市

前言︰請自行補回所有「部份」、「很多」、「不是全部」等數量詞。沒有人能/應為任何人的玻璃心負責。 澳門,以賭聞名於世,賭收比拉斯維加斯還高。澳門人卻一直缺乏鮮明的形象。很多時就連澳門人自己也要透過對比香港人才能明確一點告訴您「澳門人才不像港 … [繼續閱讀]