K-Pop

Jan 07

廣東話,死都要撐!

早前去聽林海峰《廣東話是但嗡》,佢講左一樣野好到肉,亦串緊好多現場觀眾,就係廣東話越黎少人講,香港人自己都有好大責任,因為香港人無出力去阻止普教中,甚至迷戀K-Pop,根本就係親手將廣東歌送入絕路。當有一日廣東歌消失,普教中坐大,連小朋友講 … [繼續閱讀]