Do the right thing right

| | ,

我中學的時候個校長成日都講這句說話,個個都覺得佢好煩,但是到而家我終於明白,這句説話無咩香港人是理解。

近期立法會淪為建制派後花園,泛民被無視,不跟規矩,不久未來就會變成中國人大,但是社會各階層好似無反應,班飯民到現時都沒有進一步行動,如集體總辭,建立流亡政府等。社會依舊平靜,71出來個八十萬人呢?返工,打機,和朋友去玩。

七一根本就是一個打飛機大會,有啲post上facebook,有啲就當出來一曰等於已經關心社會,讓自己個心安慰。雖然可能有人不是,不過就好似中國的好人,極少數。

到了現在的時刻,香港的喪鐘已響,政府已經不會理會民眾的訴求,但明明政府應該是by the people,for the people,of the people,既然已經不是(可以話從回歸已經不是),人民還在等待什麼?

當天枰已經傾側到政府,我們應該拿回屬於我們的東西。假如飯民真是為香港人民,我上述所講的野他們會帶領我們去重奪,但是我仍感覺不到他們會夠膽帶頭。現在 只有靠我們自己,逐小逐小團結起來,由各位自發組織,形成地下組織,望將來香港能發生如烏克蘭革命般一樣,建立回自己的政府,選一個真正為人民的領袖。記住前人種福後人享,在適當的時候做適當的事。

Btw,大家估唔估到我邊間中學?香港有689,我校有543。

 

作者:上帝

Previous

打破玻璃門是香港唯一的出路

You marry a woman and you fuck with ideology

Next