Wake up the hero…咦!?

由梁朝偉做男主角(?) 嘅《尚氣》今朝就公佈個人海報,依個動作同幪面超 …

由梁朝偉做男主角(?) 嘅《尚氣》今朝就公佈個人海報,依個動作同幪面超人Black嘅變身pose屎真係好似。雖然已經道咗歉,不過既然飾演男主角南光太郎嘅倉田哲夫之前話自己唔鍾意拉打,不如就由偉仔參演新一輯《Black Sun》啦!Henshin !!!

發表評論