TVB欠林峯/鍾嘉欣一個最佳男/女主角獎

《溏心風暴3》上星期落幕,昨晚(21/1)《萬千星輝頒獎典禮》接着結束,香港人又要睇又要鬧是常識吧!自從2000年代至2010年代上位的五大小生(鄭嘉穎、林峯、黃宗澤、吳卓羲、馬國明)與五大花旦(胡杏兒、楊怡、鍾嘉欣、陳法拉、徐子珊)逐漸引 … [繼續閱讀]

用電視台既標準去評論毛記,佢已經贏凸

100毛一月搞分獎典禮,跌爆全世界眼鏡,覺得毛記係一個香港奇蹟。低成本,高品質。大家都將100毛推到上神枱,仿佛毛記真係同無線打對台咁。實情梗係唔係啦!個班放棄無線既人,唔睇毛記都唔會番去睇TVB架啦。佢地當初轉睇毛記唔係因為毛記有大製作, … [繼續閱讀]