Betty 點解可以咁惡?香港人育成佢的!

有個角色,原本份人無乜嘢,但有一日佢癡埋個有錢嘅賊婆度,個賊婆就開個盤口出黎:「不如你跟我,認我做老母啦,我唔會迫你一齊做啲陰質野架喎,總之我做得你老母就會照住你」。但世界邊會有免費嘅午餐?做得賊婆個仔,你覺得真係可以置身事外,淨係數錢?為 … [繼續閱讀]