Image

2016

台灣若要贏,藍營就要輸
3 年 ago

台灣若要贏,藍營就要輸

By  •  國際, 投稿
大家好,涯係安德烈,香港人,涯希望各位客家鄉親,為了台灣毋變成下一個香港,請你等無論如何,毋投給藍營:國民黨、親民黨、新黨這兜投共派,毋奉送台灣給這兜中國人。 涯等香港人在中國人、共產黨統治之下恁悽慘,就知道同共產黨講統...Read More
2016,先係真正嘅戰場
3 年 ago

2016,先係真正嘅戰場

2015區選曲終人散,大家當然為 treegun 被連根拔起,碌葛博士被拉落台喝采,但係睇深一層嘅結果,可以見到中聯辦操盤嘅能力係有增無減。 可以見到,今次中聯辦重點打擊嘅對象係泛民嘅明星議員。馮檢基一役,完美示範點樣搵...Read More