Image

廣東歌

廣東話,死都要撐!
4 個月 ago

廣東話,死都要撐!

早前去聽林海峰《廣東話是但嗡》,佢講左一樣野好到肉,亦串緊好多現場觀眾,就係廣東話越黎少人講,香港人自己都有好大責任,因為香港人無出力去阻止普教中,甚至迷戀K-Pop,根本就係親手將廣東歌送入絕路。當有一日廣東歌消失,普...Read More
我是廣東歌手
11 個月 ago

我是廣東歌手

若果只係由一班香港行內人撐廣東歌,咁同打住飛機話"香港樂壇有得救"冇分別。當一個普通市民,甚至退步港豬都明白咩叫"賣花讚花香"嘅時候,作為一個推動廣東歌嘅人其實真係好洩氣,唔通個向你sell廣東歌有幾好嘅人會同聽眾講,呢...Read More