Image

黃仁龍

貪曾將會進化成聖當奴?
1 年 ago

貪曾將會進化成聖當奴?

By  •  本地, 投稿
曾蔭權罪成入獄,原本係彰顯法治嘅一幕,證明香港仍然係法律面前,人人平等。但係諸位達官貴人嘅求情信,又將佢捧成聖人。尤其前律政司黃仁龍嘅求情信,長達十頁,指曾氏係2010年政改、2011年剛果案、2010年馬尼拉人質事件,...Read More
談曾偉雄「直接證據」論
4 年 ago

談曾偉雄「直接證據」論

By  •  本地
(誰說劉進圖遇襲與新聞工作無關?) 劉進圖案發生兩周後,警務署署長曾偉雄於記者會交代案件進展,當被問到犯案者動機時,他多次指案件沒有「直接證據」與劉進圖的新聞工作有關,結果引起巿民的不滿。香港大法律學院首席講師張達明認為...Read More