Image

高達

機動戰士00給港人的啟示
2 年 ago

機動戰士00給港人的啟示

By  •  本地, 投稿
(本身依篇文就完成咗好鬼耐,多番投稿都冇媒體肯登,但係經過丙申元旦之戰一役,各大社交媒體都議論紛紛,部份人覺得今次丙申元旦之戰同暴動冇分別。個人認為依篇文好適合係依個時勢比其他人睇。所以將本文略作修改,再次投稿。)‬ 機...Read More
最接近人性的高達動畫:鐵血的孤兒
3 年 ago

最接近人性的高達動畫:鐵血的孤兒

筆者係高達動畫迷,絕大部份嘅高達動畫我都有睇過(除左某幾部真係提唔起興趣去睇)。講好睇嘅其實好多都唔差,但如果要講最觸動到我感覺,令我最感受到人性嘅,鐵血的孤兒一定係代表作。佢唔似UC系列講果種改變世界同人類進化嘅方式,...Read More