Image

馬來西亞

砂朥越人內心永遠的國家
1 年 ago

砂朥越人內心永遠的國家

※由於作者為砂朥越人,所以文章內用字、譯名等可能與我們有所不同,敬請讀者留意。 十九世紀英籍軍人James Brooke 來到婆羅洲古晉,開始經商建立根據地,從古晉開始往北發展,逐漸佔領婆羅洲西南部土地, 1841年白人...Read More
『馬來亞』國慶日的迷思
2 年 ago

『馬來亞』國慶日的迷思

By  •  生活文化, 歷史
『馬來亞』國慶日的迷思 8月31日是馬來西亞(Malaysia)的國慶,但馬來西亞在1957年8月31日時還沒有成立。而所謂的馬來西亞國慶日,其實是馬來亞聯合邦(Federation of Malaya)獨立日。馬來西亞...Read More
‎都市傳聞系列‬ #1
2 年 ago

‎都市傳聞系列‬ #1

By  •  短篇小說
一對情侶喺傍晚時份揸車嚟到樹林,泊咗喺一棵大樹下面,貪呢度夠隱蔽。然後,佢哋就喺車入面做愛做嘅事。 完事之後,天已經入黑,情侶發現架車撻唔着。男人落車檢查之後,同女朋友講:「油缸冇油,我行去最近嘅油站買汽油返嚟,你喺車上...Read More
砂勞越大選結果,砂勞越本土思潮熱烘烘
2 年 ago

砂勞越大選結果,砂勞越本土思潮熱烘烘

By  •  國際, 投稿
第11屆砂勞越大選的成績已經塵埃落定,全砂勞越有82席,其中的72席成為砂勞越國陣的囊中之物,另外10席就由來自西馬的公正黨拿下3席,民主行動黨拿下7席。是次結果如選前的分析差不多,砂勞越國陣會大比數勝出。儘管國陣大勝,...Read More
砂勞越人的砂勞越,一場來自婆羅洲的身份政治啟蒙運動!
3 年 ago

砂勞越人的砂勞越,一場來自婆羅洲的身份政治啟蒙運動!

By  •  國際, 投稿
近幾個月,馬來西亞的政局發展真讓人看得熱血沸騰,從一馬公司首相貪污案,到乾淨與公平選舉聯盟(Bersih4.0)集會及其成敗的爭論,再到近日的916紅衫軍的支持首相納吉Najib bin Abdul Razak和反華大遊...Read More
大馬經濟困局及其「一男子因素」
3 年 ago

大馬經濟困局及其「一男子因素」

By  •  國際, 投稿
近日國際原油價格和棕櫚油價格下跌,嚴重打擊大馬出口表現,使大馬貨幣令吉暴跌,在2015年已經下跌了近10%,迫近1美元兌4令吉的一年低位(今年6月是1美元兌3.6令吉)。由於大馬經濟表現不濟,令吉已經長期處於低匯率水平,...Read More