Image

雲吞麵

我唔貴但好好味--雲吞麵的自白
2 年 ago

我唔貴但好好味--雲吞麵的自白

By  •  本地, 投稿
你可以叫我雲吞麵,或者細蓉。我從來唔係咩高級食品,平嘅是但落街食一碗廿蚊左右就可以係一餐,就算你要食好西,食老字號都好,我嘅價格都一定低過一塊安格斯牛扒。雖然我係平價嘢,但為我傾心嘅人都唔少。 對好多人嚟講平嘢唔一定冇好...Read More