Image

鏞記

兄弟齊心魔咒
3 年 ago

兄弟齊心魔咒

By  •  本地
今次係想讚下誠哥(李嘉誠)嘅高明。 唔知最近大家有無留意鏞記大少遺霜上訴成功,鏞記要清盤呢? 鏞記創辦人甘穗煇先生出身寒微,經過苦心鑽研燒臘,創出獨門秘方,經一番苦心經營由一檔大排檔做到係中環擁有一幢大廈,曾經一度成為世...Read More