Image

送禮勤

《禮勤》(原曲:《那誰》蘇永康)

大家仲記得呢日嗎?無錯,就響九年前嘅呢日,亦即係2005年7月22日。歌手李克勤送咗份大禮比曼聯,可惜曼聯當時唔領情,最後份禮仲被人棄置於更衣室裡面,成為垃圾。就係咁,李克勤就不斷被網民改圖,搞到佢不停「被送禮」,每年年...Read More