Image

軍事

中國生產唔到原子筆頭?
1 年 ago

中國生產唔到原子筆頭?

By  •  國際, 投稿
李克強話中國生產唔到製造原子筆頭嘅「鋼材」,其實係條偽命題。請注意,好多人有所誤解,以為李克強係講緊筆頭粒珠,其實一直以來講緊嘅「筆頭」係指裝住粒珠個座。 現代原子筆於1938年註冊知識產權,並於兩年後開始大量生產,嗰陣...Read More
軟弱的大國
3 年 ago

軟弱的大國

By  •  國際, 投稿
美國乘中共召開「十八屆五中全會」,派出導彈驅逐艦「拉森號」首次進入南沙群島渚碧礁與美濟礁附近 12 海里水域航行,這是公然挑戰中共「對南海地區擁有主權」的宣稱 (渚碧礁、美濟礁乃中共在南海的人工造地)! 不過,中共的反應...Read More