Image

超級區議會

陳國強先生,請你打破政黨壟斷,參選「超級區議會」功能組別
2 年 ago

陳國強先生,請你打破政黨壟斷,參選「超級區議會」功能組別

By  •  本地, 投稿
新任沙田區議員陳國強先生,令人最印象深刻表現,要數2012年,喺新界東立法會選舉論壇上,舌戰民建聯四眼仔,並大罵民建聯係EVIL PARTY;而今屆區議會選舉,佢更以無黨派身份爆大冷擊敗競逐連任嘅民建聯候選人,成為沙田區...Read More
范國威政治自殺
2 年 ago

范國威政治自殺

By  •  本地, 投稿, 人物
2016年3月2日,新民主同盟范國威放風表示考慮出選超級區議員,公眾嘩然。一個因為堅守原則,反對超級區議員選舉制度而退出民主黨的范國威,今天卻為一己之私,考慮出選超級區議員,徹底出賣選民,出賣新民主同盟的立黨信譽。范國威...Read More