Image

議會

入議會宣傳獨立?
2 年 ago

入議會宣傳獨立?

即將退休既英國獨立黨黨魁Nigel Farage係民選既歐洲議會議員,多年黎既策略係「語不驚人不罷休」,係英國脫歐尚未成型,已經係歐洲議會裏面宣揚理念。脫歐公投之後佢係議會就講過:「十七年前,我啱啱上任時候,我話我會帶領...Read More
議會, 拉布與修正案
2 年 ago

議會, 拉布與修正案

很多人誤以為民主是「少數服從多數」, 但這只是誤傳, 民主其實是「平等每人的權利」 民主並不是三個人當中, 兩個人決定殺死其中一個, 那個人就應該「少數服從多數」就範。 而是三個人決定, 到底大家應不應該有權生存。 如果...Read More