Image

識女仔

如果用讀書比喻識女仔
2 年 ago

如果用讀書比喻識女仔

By  •  投稿, 生活文化
忽發奇想,如果用讀書比喻識女仔,大概可以分做五種。 1)唔鐘意讀書 人人都要番學,但唔係人人都鐘意讀書。 有人從來唔讀書,對佢黎講,要佢乖乖地坐係度讀書仲慘過死。 佢可能係運動健將,可能係音樂方面有好高既造詣。 總之佢心...Read More