Image

蔡維益

承認對死亡的未知:蔡維益先生追思晚禱講章
2 年 ago

承認對死亡的未知:蔡維益先生追思晚禱講章

By  •  本地, 投稿
(按:本文為2016年1月13日晚上八點半舉行之<蔡維益先生追思晚禱>講章) 奉聖父、聖子、聖靈之名,阿們。 頭先係讀舊約經課果陣,經文有一句提到,「人不能強於獸,都係虛空。 都歸一處。都係出於塵土、也都歸於塵土。」(傳...Read More