Image

英國獨立黨

入議會宣傳獨立?
2 年 ago

入議會宣傳獨立?

即將退休既英國獨立黨黨魁Nigel Farage係民選既歐洲議會議員,多年黎既策略係「語不驚人不罷休」,係英國脫歐尚未成型,已經係歐洲議會裏面宣揚理念。脫歐公投之後佢係議會就講過:「十七年前,我啱啱上任時候,我話我會帶領...Read More