Image

習馬會

反攻大陸就靠習馬會
2 年 ago

反攻大陸就靠習馬會

傳說,同馬英九握過手嘅人,一係就死於非命,一係就慘淡收場…… 馬總統為咗反攻大陸用心良苦呀!Read More