Image

總禱文

為九龍灣大火總禱文
2 年 ago

為九龍灣大火總禱文

By  •  本地, 投稿
司禱 上主,求你垂憐。 會眾 上主,求你垂憐。 司禱 基督,求你垂憐。 會眾 基督,求你垂憐。 司禱 上主,求你垂憐。 會眾 上主,求你垂憐。 司禱 求主垂憐。 會眾 求主救我。 司禱 從一切邪惡中。 會眾 求主救我。 ...Read More
公投制憲總禱文
2 年 ago

公投制憲總禱文

By  •  投稿
司禱 於天安我眾向主拜禱。 會眾 主啊,憐憫我哋。 司禱 為屬主天安,為拯救我眾靈魂,我眾向主拜禱。 會眾 主啊,憐憫我哋。 司禱 為世界和平,為主聖教會嘅益處,與諸君嘅合一,我眾向主拜禱。 會眾 主啊,憐憫我哋。 司禱...Read More