Image

經濟成果

希特拉得勢,只因沙赫特投資有道
2 年 ago

希特拉得勢,只因沙赫特投資有道

By  •  國際, 投稿, 歷史
春秋齊國桓公曾求教管仲:「寡人有疾,寡人好色,且常使爵腐於酒,肉腐於俎,得無害於霸乎。」意思是我份人又好享樂好色,個人品行修身不行,不知會否影響齊國將來的命途。管仲答:「宮中之樂無所禁禦,不害霸也;舉賢而不能任,此害霸也...Read More