Image

箕子

朱李既歿,中韓相爭
1 年 ago

朱李既歿,中韓相爭

《明史・列傳第二百八・外國一》曰:「朝鮮在明雖稱屬國,而無異域內。」在華夏眾多周邊國家之中,朝鮮乃漢化最深的國家。今日在韓國古裝電視劇和電影上看到的李氏朝鮮韓服打扮,與明代漢服大同小異。朝鮮不但學習了華夏之衣冠、飲食、建...Read More