Image

立法會議員

政棍跟妓女一樣?Come on James!
2 年 ago

政棍跟妓女一樣?Come on James!

By  •  本地, 投稿
因為某位尊貴既議員開會瞓覺瞓到出哂名,又被教主於法庭上作當面對質,瞓覺白斗人工就比網民惡搞一番,但有網民將娼妓及政棍混為一談,我就真係好有保留。 我不嫖亦都不賭,但作為一個正常男人,我本質都係一條狗公,不過因出於尊重及愛...Read More
文盲論文:一群不懂網絡的人在審議網絡條例
3 年 ago

文盲論文:一群不懂網絡的人在審議網絡條例

By  •  本地, 投稿
立法會議員在審議一條關係重大、牽連甚廣的草案時,是否有責任先作深入了解,然後作審議呢? 可惜,事與願違,很多議員都對《網絡廿三條》矇查查,就連網上最基本的用語、直播打機係乜都唔知。 謝偉詮:「Cap圖係指建築圖則?」 劉...Read More