Image

立場

現今世代已不適合中立
3 年 ago

現今世代已不適合中立

By  •  本地, 投稿
唔知你地有冇細心過咩叫「中立」呢?又唔知你地係咩情況下會自稱自己係中立呢?適合既時候中立當然冇問題,但當面對影響重大的議題時,「中立」就只係愚昧之舉! 或者係到問你條問題:係香港依個山多平地少既地方,到底係上斜既斜路多定...Read More
成為本土派,你怕嗎?
3 年 ago

成為本土派,你怕嗎?

曾經有朋友私下對我們說,經歷過雨傘革命失敗的打擊和過去一年中共對香港的各種全方位打壓,自己現在也漸漸明白和認同本土派的論述,深明本土化才是第一出路。可是因為以前曾經幫大中華組織辦過事、幫大中華媒體和網媒寫過文章,所以如果...Read More