Image

發明

Tesla 159歲賀冥壽(上):AC vs DC
3 年 ago

Tesla 159歲賀冥壽(上):AC vs DC

By  •  科技
159 年前的今日(7月10日),科學神人 Nikola Tesla (尼古拉·特斯拉) 出生。 Nikola Tesla(1856-1943),是一位劃時代的科學神人和發明家, 擁有專利多不勝數,超過 700 份。跟...Read More