Image

生意

如何做中國人生意最好?
2 年 ago

如何做中國人生意最好?

By  •  本地, 國際, 投稿
近年,經濟轉差,唔好話香港,連台灣都有人話小左大陸客係最主要原因。我明之前做大陸客生意嘅真係發過豬頭,但係再瘋狂嘅時期都有靜落嚟嘅一日,如果你以為果種情況可以KEEP到一世,咁就證明左你根本唔適合做生意。其實做中國人生意...Read More