Image

生存

重講道德同操守?
3 年 ago

重講道德同操守?

By  •  本地, 投稿
對本人有點認識的讀者,都知道我曾經,並持續尋找可做訪問的受訪者;近幾日蘋果日報找來毛記電視一班主播訪問,繼而一直跟進的,係盤菜瑩子。   跟進的內容係乜?包括她有冇整容,真名是什麼,有冇收兵,諸如此類,將網絡人物,拖進了...Read More