Image

爛寇

爛寇自我打破潮流界神話
2 年 ago

爛寇自我打破潮流界神話

潮流界係一個極之龐大的產業,當中包括時裝、手袋、配飾、護膚品、化妝品、香水等。潮流界係建基於PR & Marketing的產業,又係人都知。消費者唔係傻,身邊有啲朋友,買一件有牌子嘅衫,佢一睇、摸上手,其實心裡...Read More