Image

烤雞

GOOBNE CHICKEN「隊」雞.食評
2 年 ago

GOOBNE CHICKEN「隊」雞.食評

上次去左Pizza Bar食好西,今次小編就同班朋友去左食韓西- GOOBNE CHICKEN,係尖沙咀同旺角都有一間,不過小編就去左旺角食,方便丫嘛! GOOBNE CHICKEN會提供手套同掉骨筒,不過得一隻手套,單...Read More