Image

港式抗爭

抗爭維穩的本質,是製造政治小丑的溫床
3 年 ago

抗爭維穩的本質,是製造政治小丑的溫床

By  •  本地
一年前,看盡政客咀臉,總是一兩位高官先講出政策,再有一車車記者編輯訪問不同政客,提出意見當交差,即使最近的肢體衝突、和平示威都已成公式。我們總是見到親共親中的狼相之人,輕鬆自在,七進七出。反而一群用心狙擊的義士,卻被包圍...Read More
企係原地既爭取,多謝哂。
3 年 ago

企係原地既爭取,多謝哂。

By  •  本地, 投稿
望一望Facebook,依頭有「東北村民於新城市商場默站抗逼遷」、果邊有「逾百港大校友留守抗議」、仲有鉛水事件全城網民鬧爆,依幾件事有乜共通點?首先係受害者都好落力企哂出黎,其次就係佢地真係得個企字。 係香港,想企出黎扮...Read More