Image

浸大興建教學中醫院

賣艾條嘅小男孩
3 年 ago

賣艾條嘅小男孩

今日天口凍,講返個溫暖人心嘅小故事。 好耐好耐以前,喺一個深冬嘅寒夜,一個小男孩拎住一籃艾條喺街上叫賣:”好香好暖嘅艾條呀,道地艾草,芳香恆溫,溫經散寒保健呀喂。」 「我呸,偽科學!」「死開啦,神棍!」途人露...Read More