Image

歷史

民國史兩個具爭議性的問題
2 週 ago

民國史兩個具爭議性的問題

今天是雙十節,中華民國國慶。趁著這個機會,不妨談談民國史兩個具爭議性的問題。 第一個是目前的中華民國究竟與 1911 誕生的中華民國有沒有傳承關係。 主流史觀告訴我們,「辛亥革命」後的民國政府被北洋軍閥控制,而軍閥們普遍...Read More
世界的忌諱:獨立建國
2 週 ago

世界的忌諱:獨立建國

上一篇嘅《獨立,本身就是推倒重來的事》,講嘅內在,純粹關於香港嘅嘢,有網友講大國承認,其實講起依樣嘢,我一直都幾避而不談,因為我經常講「獨派要做外交」,但某程度依個係「後路」,多於一種方法,因為歐美或民主世界或者會容許獨...Read More
媚上建制係華夏常態
2 週 ago

媚上建制係華夏常態

要維持皇朝或者專制政治,首要條件係理清君臣關係。紐約大學政治系教授布魯斯.布爾諾.德.梅斯奎塔所寫《獨裁者手冊》就詳細論及,專制社會裏面種種不公義和浪費,其實都係君王同大臣之間分脏,例如大而無當嘅大型基建,就容許建制支持...Read More
伯克與保守主義
4 週 ago

伯克與保守主義

伯克 (Edmund Burke) 是英國保守主義之父。 他不贊成法國大革命,認為此乃一場顛覆傳統和正當權威的暴力叛亂,非追求代議、憲政民主的改革運動。他特別指出:「一名理髮師或是一名蠟燭製造者的職業不可能成為任何人眼中...Read More
日本最後的武士刀大戰
2 個月 ago

日本最後的武士刀大戰

熊本北面有個JR站叫田原坂,是個連閘機都沒有的小站,亦沒有職員,只有「普通」的電車才會停,而車站附近基本上什麼都沒有,只是一片山頭。那去田原坂幹什麼呢?原來山頭之中,有一座博物館,叫「西南戰爭資料館」,下車的人大多為此...Read More
台灣的「盲腸機關」之福建省政府
2 個月 ago

台灣的「盲腸機關」之福建省政府

或許會問,台灣有「台灣省政府」還算說得通,怎麼竟然還有「福建省政府」?太荒謬了吧?但現實往往比小說更荒謬。台灣「福建省政府」的總部在金門,是座很氣派的大樓,一樓可免費參觀,但一進去後,感覺空空如也,只有一個櫃台職員在...Read More
越讀中史,越難愛國
2 個月 ago

越讀中史,越難愛國

By  •  歷史, 生活文化
范婦人認為年青人不愛國 (指與中共一體的黨國) 因不懂中史。其實,越讀中史,越難愛國。 中共 1921 年創黨,政治能量欠奉,被迫暫寄於國民黨內以壯大自身。親善背後,鮑羅廷暗中行分化操縱之術,把國民黨分裂為左右派。國民黨...Read More
如實行憲才可令中國知識分子擺脫悲劇命運
3 個月 ago

如實行憲才可令中國知識分子擺脫悲劇命運

受到傳統儒學影響,加上光武帝表彰名節,東漢知識分子 (即士人) 普遍敢言,針砭時弊,鞭撻權貴,絕不手軟。朝廷起初會聆聽知識分子的意見,批准他們在京師討論,謂之「清議」,後來外戚和宦官鬥爭激烈,知識分子專門攻擊當權的宦官、...Read More
黃素梅提出為南京事件定紀念日,是公民民族論的禍害
6 個月 ago

黃素梅提出為南京事件定紀念日,是公民民族論的禍害

加拿大議員黃素梅(也不知該冠以「港裔」還是「華裔」)提出為「南京大屠殺」定紀念日,在加國遇到頗大的阻力。作家蘇賡哲引述一些反對人士指,有關紀念日理應在受害國定立。由此可知,類似的紀念本來就是民族主義的。民族正是發展歷程衍...Read More
沒有宋子文就沒有中國空軍
8 個月 ago

沒有宋子文就沒有中國空軍

一九三二年上海市,國民黨與日軍爆發空戰,日方是艦母加賀號的載艦機,而蔣介石則是由多國聘請回來的傭兵空軍團,那是由美、英、意、蘇、德組成的雜牌空軍,由於缺乏組織溝通,戰機也是外國的破爛貨,國民黨空軍迅速潰敗,包括美國傭兵駕...Read More