Image

歷史

國歌逆鱗
3 週 ago

國歌逆鱗

為何噓國歌能觸動中國的神經,原因很簡單,因為噓國歌是反皇帝的行為。中國歷史中,作反的組織有很多,有人反貪官不反皇帝,有人反貪官又反皇帝。成功的,都是反皇帝又反貪官的人,毛澤東就是一個例子。 反貪官不反皇帝是愚蠢的行為,皇...Read More
繁榮娼盛新中國
1 個月 ago

繁榮娼盛新中國

中國以電子支付來嫖妓,的確是中國進步的表現。中國上下兩千年,娼妓一直活躍在歷史舞台上,無論是管仲的官營妓院,曹操攻城之後,問道可有妓女否。還是燕青與名妓的風流故事。中國歷史上,唯一沒有娼妓的時代,就是共產主義時代,雖然當...Read More
「十月革命」帶來連場噩夢
1 個月 ago

「十月革命」帶來連場噩夢

1917 年 11 月 7 日爆發的「十月革命」能夠成功,源於 (1) 以克倫斯基為首的臨時政府繼續參與一戰 (2) 布爾什維克用「和平、土地、麵包」作招徠。全球第一個共產政權建立,不在資本主義爛熟的國度,而在東方農業古...Read More
人性天然右傾
1 個月 ago

人性天然右傾

本是很好的人性研究課題,可惜很難找到這方面的研究成果。 全世界的國家或地區都有交通規則、法律,否則的話就「亂晒大龍」了。但是這些規則法律是否符合人性,看來好像更少研究。 古今中外靠左行靠右行 現在找到的資料是:34%的國...Read More
廖仲愷形左實右
2 個月 ago

廖仲愷形左實右

廖仲愷向來被視為國民黨內偏袒共黨分子者。然而,李雲漢教授對此不以為然。在《從容共到清黨》一書中,他提出了很多歷史證據證明廖形左實右。 1924 年 6 月 12 日,廖接任廣東省長,有見當時社會滿佈政府即將實行共產的謠言...Read More
民國史兩個具爭議性的問題
2 個月 ago

民國史兩個具爭議性的問題

今天是雙十節,中華民國國慶。趁著這個機會,不妨談談民國史兩個具爭議性的問題。 第一個是目前的中華民國究竟與 1911 誕生的中華民國有沒有傳承關係。 主流史觀告訴我們,「辛亥革命」後的民國政府被北洋軍閥控制,而軍閥們普遍...Read More
世界的忌諱:獨立建國
2 個月 ago

世界的忌諱:獨立建國

上一篇嘅《獨立,本身就是推倒重來的事》,講嘅內在,純粹關於香港嘅嘢,有網友講大國承認,其實講起依樣嘢,我一直都幾避而不談,因為我經常講「獨派要做外交」,但某程度依個係「後路」,多於一種方法,因為歐美或民主世界或者會容許獨...Read More
媚上建制係華夏常態
2 個月 ago

媚上建制係華夏常態

要維持皇朝或者專制政治,首要條件係理清君臣關係。紐約大學政治系教授布魯斯.布爾諾.德.梅斯奎塔所寫《獨裁者手冊》就詳細論及,專制社會裏面種種不公義和浪費,其實都係君王同大臣之間分脏,例如大而無當嘅大型基建,就容許建制支持...Read More
伯克與保守主義
3 個月 ago

伯克與保守主義

伯克 (Edmund Burke) 是英國保守主義之父。 他不贊成法國大革命,認為此乃一場顛覆傳統和正當權威的暴力叛亂,非追求代議、憲政民主的改革運動。他特別指出:「一名理髮師或是一名蠟燭製造者的職業不可能成為任何人眼中...Read More
日本最後的武士刀大戰
3 個月 ago

日本最後的武士刀大戰

熊本北面有個JR站叫田原坂,是個連閘機都沒有的小站,亦沒有職員,只有「普通」的電車才會停,而車站附近基本上什麼都沒有,只是一片山頭。那去田原坂幹什麼呢?原來山頭之中,有一座博物館,叫「西南戰爭資料館」,下車的人大多為此...Read More