Image

楊舒平

點解深黃冇討論楊舒平?
1 年 ago

點解深黃冇討論楊舒平?

By  •  本地, 投稿
中國留學生楊舒平係大學畢業典禮演講,提到美國有言論自由,可以創作關於種族衡突嘅舞台劇。佢又提到美國空氣比佢家鄉昆明好,出街唔駛戴口罩。點知言論係深圳河以北引來風波,各方圍剿之下,迫到佢最終公開道歉。成個流程,同年半之前迫...Read More