Image

楊偉雄

入罪Uber,自打嘴巴
3 年 ago

入罪Uber,自打嘴巴

By  •  本地, 科技
「有冇見過楊偉雄?冇?我見過。」 「我真係見過,仲見過喺政總入面,佢落柯打要搞 Uber。」 科技以人為本,改善生活。如手提電腦記事、錄音筆採訪、航拍‥‥‥不計其數。我們就可以用。同一個行業,同一個市場,都會因為科技產品...Read More
我見過Steve Jobs!
3 年 ago

我見過Steve Jobs!

By  •  本地, 投稿
新任創科局局長楊偉雄出席一個科技會議時表示,跟頂尖的創新科技人物交流,是非常重要的。之後,他與一眾從事創新科技業的出席者分享其「引以為傲」的事,指:「做創科呢,我曾與該方面的專家交流過。你們中有誰見過Steve Jobs...Read More
低過絕度零度的政治智慧:Uber挑戰法治乜乜乜
3 年 ago

低過絕度零度的政治智慧:Uber挑戰法治乜乜乜

By  •  本地, 投稿
由梁振英硬推的創科局,一直被外界質疑其成立的目的,立法會拉布整整三年,有關創科局的負面新聞也就持續了三年,且從不間斷,以至於創新局還未成立的時候,給大眾的印象已經十分不討好。豈知,低處未算低,創科局局長楊偉雄的一番說話,...Read More