Image

喺香港見到人睇書,係奇景。
2 年 ago

喺香港見到人睇書,係奇景。

By  •  本地, 投稿
你有幾耐冇見到香港有人會喺條街睇書? 你回想下喺巴士地鐵、喺星巴克、喺街邊、喺公園嘅時候,你對上一次見到人睇書喺幾時,甚至已經耐到唔記得左?然後再問下自己,對上一次會拎起一本無關課文嘅書嚟睇又喺咩時候? 我知香港好多人仲...Read More