Image

暴君

超級工程:羅馬是怎樣建成的IV暴君的鐵腕(6) 之被詛咒的家族/下
2 年 ago

超級工程:羅馬是怎樣建成的IV暴君的鐵腕(6) 之被詛咒的家族/下

尼祿登位 尼祿響公元54年成功登位,羅馬既腥風血雨先岩岩開始。 阿格里皮娜為尼祿加冕雕像 母子相殘 尼祿本來就自我中心到極點,逐漸長大既佢變本加厲。阿格里皮娜安排比佢既老婆:先皇公主奧緹維亞本身係個高貴、為人正直、深受...Read More
超級工程:羅馬是怎樣建成的IV暴君的鐵腕(5) 之被詛咒的家族/上
2 年 ago

超級工程:羅馬是怎樣建成的IV暴君的鐵腕(5) 之被詛咒的家族/上

尼祿NERO (公元37-68年) 公元1世紀最令人恐懼既兩大羅馬暴君,可能亦都係整個羅馬史上最恐怖既兩位暴君,相信冇乜人會反對就係卡利古拉(Caligula)同尼祿(Nero)。然而,好多人未必知道,兩人的命運,原來...Read More
超級工程:羅馬是怎樣建成的IV暴君的鐵腕(1) 之戀妹狂卡利古拉
2 年 ago

超級工程:羅馬是怎樣建成的IV暴君的鐵腕(1) 之戀妹狂卡利古拉

暴君的鐵腕 之 卡利古拉 CALIGULA (公元12-41年) 講起卡利古拉呢個皇帝,唔知大家會諗到d咩?相信好多人會即刻諗起二十世紀十大禁片之一,1979年同名電影《卡利古拉/CALIGULA》,以及片中令人咋舌既...Read More