Image

日本大選

強國嘅缸瓦主義
10 個月 ago

強國嘅缸瓦主義

日本大選,安倍連任首相,華文傳媒都關注佢係咪會推動修改憲法,增加自衛隊嘅權力。現時自衛隊嘅法定權力好細,連係外地執行維和任務,都唔可以開槍自衛,反而需要盟友保護。因此,修改憲法容許增加自衛隊權力,其實係天經地道。只係強國...Read More