Image

拉人

其他地方出事就我們都是乜乜乜,銅鑼灣書店呢?
3 年 ago

其他地方出事就我們都是乜乜乜,銅鑼灣書店呢?

By  •  本地
銅鑼灣書店以出售中共禁書見稱,當中包括《天津大爆炸內幕》、《習近平和元老巔峰之戰》等書藉, 近日書店有5名 股東/員工係內地或國外接連失踪,其實媒體早係15年11月已開始報道: <香港銅鑼灣書店老闆「人間蒸發」震撼...Read More