Image

廣東歌手

我是廣東歌手
2 年 ago

我是廣東歌手

若果只係由一班香港行內人撐廣東歌,咁同打住飛機話”香港樂壇有得救”冇分別。當一個普通市民,甚至退步港豬都明白咩叫”賣花讚花香”嘅時候,作為一個推動廣東歌嘅人其實真係好洩氣,...Read More