Image

妓女

政棍跟妓女一樣?Come on James!
2 年 ago

政棍跟妓女一樣?Come on James!

By  •  本地, 投稿
因為某位尊貴既議員開會瞓覺瞓到出哂名,又被教主於法庭上作當面對質,瞓覺白斗人工就比網民惡搞一番,但有網民將娼妓及政棍混為一談,我就真係好有保留。 我不嫖亦都不賭,但作為一個正常男人,我本質都係一條狗公,不過因出於尊重及愛...Read More