Image

天台綠化

大學冧樓必屬人禍
2 年 ago

大學冧樓必屬人禍

By  •  本地, 投稿
唔好同我講依家最緊要救人而唔係追究責任的時候呢啲廢話!我信得過香港的前線救護人員,佢地一定會刻盡己責,繼續發掘城大冧樓現場有無傷者,而前線醫護人員當接收了傷者,亦一定會盡力拯救。我信唔過的,係梁振英乃至一眾高官及各間大學...Read More