Image

大橋

超級工程:羅馬是怎樣建成的VI帝國驕雄五賢帝(3) 之圖拉真大橋
2 年 ago

超級工程:羅馬是怎樣建成的VI帝國驕雄五賢帝(3) 之圖拉真大橋

圖拉真大橋(Trajan’s Bridge) 通往征服之途的超級工程 公元101年,從奧古斯都到圖拉真,風雨飄搖既公元1世紀落幕,羅馬帝國迎來2世紀既曙光。時值圖拉真上任既第3年,佢開始左一場斷續5年既戰爭...Read More