Image

培正中學

致培正中學廢中廢老:弱智才以為赤腳行街可以行出舒適區
1 年 ago

致培正中學廢中廢老:弱智才以為赤腳行街可以行出舒適區

By  •  本地
面對住現今香港社會上面無數廢中廢老嘅攻擊同謾罵,廢青忍唔住要還擊喇! 但點知啲廢中廢老搞到一哋花生殼,點解? 因為佢哋學晒保良局啲衰嘢,竟然以為去赤腳行街就係離開舒適區,廢青好想了解一下到底呢香港培正中學嘅校長同老師個腦...Read More