Image

地區

你鄉下係邊?
3 年 ago

你鄉下係邊?

小時候,老爸總會一兩年帶我去到「鄉下」一次,探望一下「親戚鄉里」。老爸總會講一句:「你係鶴佬人黎嫁(但用廣東話講,唔係鶴佬潮汕話)。」十多二十年後,我都一直對「鄉下」沒有回憶沒有感覺,又不懂鄉下話。我一直唔明,點解那一個...Read More

地區事務wfc的原因

By  •  本地
這議題我自遮打革命起構思良久,今日終於有心情寫。我睇見一個獨特有趣的東西–核心發展。 香港的規劃將各地區分工,令人返工搭車鬼咁耐,久而久之香港人將整個社會、精神、甚至生活的核心都置於「旺區」如中環、旺角、金鐘...Read More