Image

回眸歷史

高舉日寇名字中山為國父嚴重辱華
2 年 ago

高舉日寇名字中山為國父嚴重辱華

好好地有一個中國本字,孫文,字逸仙,不去稱呼他,或尊稱他為孫大總統或孫總理,亦無不可。但我不知從甚麼時候開始,中國人總愛稱呼他的日本鬼子名字「孫中山」,更高舉這名字為國父,天天自我辱華卻不自知,怪不得中國人常被部分香港人...Read More
大革命之後
2 年 ago

大革命之後

1715年9月1日路易十四駕崩,他的後世評價褒貶不一,唯獨他遺留給路易十五是每年必須償還兩億外債的債務,而那時波旁王朝王室每年收入只有七千萬,不管是路易十五或路易十六這種位於金字塔頂層的人也察覺到國家不改革是不行的了,路...Read More
甲午戰爭的誤解
2 年 ago

甲午戰爭的誤解

By  •  生活文化, 投稿
中國歷史向來都是由勝利者編修上個朝代的失敗者,以文過飾非的手法在官史中扭曲歷史真相,將自己塑造到天命所歸,將所有錯誤都歸咎於對手身上。例如李世民玄武門政變後,第一時間就是要求觀看高祖身邊史官所記載的起居錄,查閱對自己不利...Read More
借鏡台灣經驗,守護香港家邦
2 年 ago

借鏡台灣經驗,守護香港家邦

By  •  國際
日前中大民調顯示,38.9 % 受訪者想移民外地。當中年紀較輕、教育程度較高者,移民意欲較高。而理想移民地點第一位竟然是台灣,其次是澳洲和加拿大。 港人嚮往寶島有自由民主,殊不知台灣今天成就,乃當地前輩先賢歷千辛萬苦爭取...Read More
益州二牧 劉焉與劉璋
2 年 ago

益州二牧 劉焉與劉璋

-劉焉篇- 公元一八四年,東漢爆發黃巾起義,過往玩過光榮三國志系列的只知道這些黃巾之亂活躍於中原地區,實際遠在帝國邊陲的益州,同樣爆發黃巾起義,與中原地區互相呼應,當時益州刺史被殺,四川陷入無政府狀態,除了黃巾一眾外,巴...Read More
兩種君主立憲:英國與德意志帝國
2 年 ago

兩種君主立憲:英國與德意志帝國

黑格爾曾經稱許君主立憲制為現代社會的進步;然而,他所言的君主立憲制與我等今日所理解的君主立憲制相去甚遠;因為黑格爾所說的君主立憲制下,君主依然擁有最終的決定權,以統合一個國家內的所有主權,形成一個國家。黑格爾的君主立憲思...Read More
『馬來亞』國慶日的迷思
2 年 ago

『馬來亞』國慶日的迷思

By  •  生活文化, 歷史
『馬來亞』國慶日的迷思 8月31日是馬來西亞(Malaysia)的國慶,但馬來西亞在1957年8月31日時還沒有成立。而所謂的馬來西亞國慶日,其實是馬來亞聯合邦(Federation of Malaya)獨立日。馬來西亞...Read More
德蘇互不侵犯條約:毫無政治倫理嘅魔鬼交易
2 年 ago

德蘇互不侵犯條約:毫無政治倫理嘅魔鬼交易

1939年8月,响歐洲出現咗一場「外交革命」:被視為世仇宿敵嘅兩個歐洲最大獨裁國家—德國同蘇聯,破天荒簽下互不侵犯條約,震驚當年全球唔知幾多億人,西方各國左翼更是心碎得遍地玻璃;但其實當中嘅故事對眼下一啲青年參政者頗有警...Read More
美國的一帶一路
2 年 ago

美國的一帶一路

By  •  生活文化, 歷史
早前中國推出所謂「一帶一路」的經濟計劃,宗旨是推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路。中國資金在這路線上的國家大肆投資,除希望透過海外投資來振興國內疲弱經濟外,還想增加中國及冥幣(人民幣)在海外的影響力。正當中國在...Read More
香港歷史是需要重寫的
3 年 ago

香港歷史是需要重寫的

By  •  生活文化, 歷史
有說:「香港歷史是需要重寫的。」 這句說話在筆者修讀過香港中學文憑試世界歷史科之後,有極深刻的感受…… 新高中中學文憑試世史科包括:歐洲史﹑中國史﹑日本史﹑香港史﹑東南亞史等,但全部僅是由1900至2000年的世界歷史,...Read More