Image

單程證審批權

全民退保,燒你數簿 ─ 你真的要支持劉小麗嗎?
1 年 ago

全民退保,燒你數簿 ─ 你真的要支持劉小麗嗎?

By  •  投稿, 本地
不論本來方案定係學者方案都好,全民退保都係一種資源重新分配式(redistributive)嘅退休保障。不過個post講小麗嘅,我就集中講佢個學者方案。嗱,唔洗屌我法西斯住,睇埋落去先。對有需要嘅基層長者伸出援手,實屬合...Read More